Uzņemšana

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai tiek uzņemti visu Latvijas pašvaldību iedzīvotāji (ja SAC nav brīvu vietu, klienti tiek uzņemti rindas kārtībā).

Informācija par pakalpojuma saņemšanas iespēju, laiku un pakalpojuma saņemšanai nepieciešamajiem dokumentiem tiks sniegta uz pieteikumā norādīto kontaktinformāciju. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus jāsagatavo uz līguma noslēgšanas brīdi!

Samaksa

Pamatojoties uz Engures novada domes lēmumu ( 26.09.2019., prot. Nr. 10 p.31), SAC "Rauda" ilgstošā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma

maksa vienai personai dienā sākot ar 2019. gada 1. novembri noteikta EUR 23,00 ( divdesmit trīs euro) apmērā.

© 2019 SAC Rauda, reģ.nr. 90000032113.